İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata yönelik verilen devlet destekleri ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı veya diğer ilgili devlet kurumlarının ihracatın gelişimine katkı sağlamak amacıyla verdikleri desteklerin tamamını kapsamaktadır.

İhracat bir ülkenin en önemli kazanç kaynaklarından biri olarak sayılmaktadır. Ülkemizde gerek küçük ölçekli gerekse de büyük ölçekli birçok şirket ihracat alanında aktif rol almaktadır. Bu şirketlerin güçlenmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi, ülkemiz adına da oldukça değerlidir.

İhracat, şirketlerin kendilerini yalnızca iç pazarla sınırlandırmasının önüne geçmek ve rekabeti güçlendirmek adına önemli rol oynarken, bir yandan da Türkiye ekonomisine döviz girdisi kazandırmaktadır.

Bununla birlikte, bütün şirketlerin ihracat yapabilmek için gerekli donanımı yoktur. Bunun için bazı prosedürlerin öğretildiği eğitim programları mevcuttur. Bütün bir ihracat hikayesinin içinde yer alan global pazarlama çalışmaları, lojistik ve diğer işlemler için firmanın bütçesi olması da gereklidir.

Devlet destekleri ülkemizdeki kamu kurumları aracılığıyla ticari olarak aktif şirketlere, sektörlere ve bunlarla iş birliği içerisindeki kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak verilmektedir. Devlet teşvikleri, hızlı büyüme, rekabette üstünlük, istihdam sağlama, ekonomik canlılık ve çevre korunmasına yardım gibi pek çok farklı bileşeni bir arada tetikleyebildiği için, devletlerin her zaman kullandıkları ve tedavülden kaldırmayacakları bir enstrüman olmuştur.

İhracata yönelik devlet teşvikleri her geçen yıl farklılaşmakta ve güncellenmektedir. Özellikle dijitalleşmenin hızlanmasının teşviklerin artmasında ve çeşitlilik göstermesinde payı vardır. Aşağıda sıralanan ihracata yönelik desteklerin varlığı, işletmelerin ihracat yapabilmesini sağladığı için Türkiye ekonomisine de katkısı büyüktür. 

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

Bir firmadan en çok 2 kişi için yurt dışı seyahatlerinde uçak bileti, otel konaklaması ve araç kiralama masraflarının belli bir oranı seyahat başına bir meblağa kadar bakanlık tarafından desteklenmektedir. Bu destek, aynı ülkeye yıl içinde 2 kere ve her seferinde en fazla 3 ülkeye kadar, 2 gün ila 10 gün süren yolculukları içermektedir.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuarlara Katılım Desteği

Yabancı ülkelerde düzenlenen fuarlarda, fuarın türüne göre teşvik verilmektedir. Buradaki üst limit, ilgili bakanlık tarafından her yıl belirli oranda arttırılmaktadır. Benzer şekilde yurt içindeki fuarlarda da destek alınabilmektedir. Burada da belli oranda önemli bir destek söz konusudur. 

Yurt Dışı Birim, Ofis ve Depo Kiralama Desteği

Ülkemizde ticari faaliyette bulunan firmaların yurt dışındaki tanıtımlarına, marka tescil giderlerine ve bunun yanında ticaret yapmak için açtıkları birimlere yönelik kira giderlerine teşvik sağlanmaktadır. Her birim başına yıllık destek miktarı, mağaza hariç, üretici ve ticari şirketler için değişmektedir. Mağazalar özelindeki destekler de üretici firma ve ticari firma için farklılık göstermektedir. Aynı şekilde yurt dışındaki tanıtım faaliyetleri, marka tescili için gereken işlemlere de teşvik verilmektedir.

Turquality Desteği

İhracatçı firmalara verilen Turquality desteği, bir markanın uluslararası alandaki varolma ve büyüme sürecini desteklemek adına verilmektedir. Sürecin içerisinde markalaşabilmek için yapılabilecek pek çok şey mevcuttur. Belli bir maddi yük gerektiren bu çalışmaları gerçekleştirebilen firmalar, yurt dışında daha şanslı konuma geçebilmektedir.

Tasarım Desteği

Bu destek türünün kapsamı geniştir. Başlangıçta istihdam desteği yer almaktadır, örnek olarak bir firmanın bünyesine tasarım yaptırmak için bir çalışan alması gösterilebilir. Bunun yanında materyal ve altyapı/yazılım teşviği de verilmektedir. Malzemeler şirketten şirkete değişkenlik gösterir. Özellikle yazılım tarafında birçok şirket destek almak istemektedir çünkü bu alanın değeri ilerleyen teknolojiyle paralellik göstermektedir. İhracatçılara yönelik tasarım desteğinin içerisine internet siteleri ve çeşitlik seyahatler de dahildir.

Belge Desteği

Bu destek kalemi de geniş kapsamlıdır ve 2 farklı türü vardır. Şirketin ihracat yapacağı ülke veya ülkelere göre belgelerin farklılaşması durumu söz konusudur. Bu desteği almak isteyen firmanın ülkemizde ticari faaliyet yapıyor olması şarttır. Birinci teşvik tipi, firmanın uluslararası pazara dahil olabilmesi için veya kendisine fayda sağlayabilmesi için gereken belgeleri (analiz raporları vb.) içermektedir. Diğer teşvik tipi ise firmanın üretim tarafında güçlenmesi için verilmektedir, bu da proje bazlı bir teşviktir.

Tarımsal İhracat Destekleri

Tarımsal ihracat destekleri Türkiye’deki tarımsal ürünlerin yurt dışındaki pazarlarda rekabet içerisinde güçlenmesi ve ihracata dönük hacmin yoğunlaşabilmesine yönelik teşvikleri içermektedir. Bu destek dahilinde vergiler, vergilere bağlı cezalar, SGK primleri, ihracat amacıyla kamu bankalarından alınan kredi faiz giderleri, TMSF’ye bağlı bankalara borçlar ve gecikme zamları sayılabilmektedir.

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Nasıl Alınmaktadır?

İhracata yönelik devlet teşviklerinin hangi kurumlardan alınacağının bilinmesi gereklidir. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu destekler, bazen doğrudan başvuru yoluyla bazen de müdürlükler üzerinden alınabilmektedir. Süreci dikkatlice takip etmek ve yükümlülükleri tamamlamak çok önemlidir. Alınacak olan devlet desteğinin türüne göre gerekli olan belgeler hazırlanmalı ve başvuru bu şekilde yapılmalıdır. Sonuçlar her şirketin kendi sürecinin gidişatına göre değişkenlik göstermektedir.

İhracata yönelik devlet desteklerinden yararlanmak istiyorsanız, Medcure Danışmanlık olarak bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. İletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

call-icon

Telefon

0549 135 25 00

map-icon

Adres

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7/B Blok No:7 İç Kapı 51 Sarıyer/ İstanbul