Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık turizmi Türkiye’nin gözde olduğu ve popülerliğini giderek artırdığı sektörlerden birini temsil etmektedir. Hastane konforu, sağlık çalışanı kalitesi, doktor yetkinliği, medikal altyapı Türkiye’de son derece iyi olduğundan yurt dışından gelen sağlık turisti sayısı giderek artmaktadır.

Sağlık turizmine yönelik teşvik talebi de bundan dolayı hayli fazladır. Söz konusu alanda faaliyet göstermek isteyen klinik, yatırımcı, medikal acente, hastane ve doktorlar teşvik alım süreci, kapsamı ve yöntemi hakkında neler yapılması gerektiğini merak etmektedir.

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (5448 sayılı) ile sağlık turizmi, Ticaret Bakanlığının teşvik kapsamına dahil edilmiştir. Şartlar da teferruatlı şekilde belirtilmiştir. Sağlık turizmi yapabilme kriterlerini karşılayan kurumlar, Ticaret Bakanlığınca verilen desteklerden azami ölçüde yararlanabilmektedir, bu desteklerin para birimi Türk lirasıdır. Elbette, mevzuata uygun hareket edilmesi ve tüm aşamaların sağlık turizmi şirket kuruluşu aşamasından itibaren usule uygun tamamlanması gerekmektedir.

Bakanlıkça verilen teşviklerin amacı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların Dünya çapında duyulmasını sağlamak, ülkeye daha fazla sağlık turisti çekmek, yurt dışından gelen hastaların en iyi şekilde tedavi olmasını ve yüksek hizmet kalitesi ile ağırlanmasını sağlamaktır. Ulaşım, konaklama, muayene, tedavi süreci ve tedavi sonrası bakım gereklerinin en iyi şekilde karşılanması amaçlanır.  Sağlık turizminin Türkiye için ayırt edici döviz kaynaklarından biri olması da bu bağlamda son derece önemlidir.

Sağlık sektörü yardımları sayesinde sağlık turizmi yapmak isteyen kurum ve acenteler tüm şartları daha kolay şekilde sağlayabilir, maliyet sıkıntısı olmaksızın bilinirliğini ve görünürlüğünü artırabilir. Bu ise kısa, orta ve özellikle uzun vadede Türkiye’nin sağlık turizminde başat ülkelerden olmasını sağlayacak olan önemli bir yatırımdır.

Sağlıkta Teşvik Danışmanlığı

Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı, yabancı ülkeden hasta getirme hedefi olan kurumların en doğru teşviklerden maksimum oranda yararlanmasını sağlar. Sağlık turizmine girişten, sağlık turizmi yetki belgesi alımına, dosya başvurusundan hibenin alınması aşamasına değin paydaşlarına rehberlik eder. Kuruluşun hedeflerine göre danışmanlık desteği sunar. Kurumun hangi teşviklerden yararlanabileceği ya da belli teşviklerden yararlanması için kuruluş aşamasında neler yapması gerektiği konularında gerekli yönlendirmeleri ve kontrolleri yapar.

Başvuru için gerekli belgelerin neler olduğu, bu belgelerin nasıl ve ne şekilde temin edileceği, başvuru takibi, reklam ve pazarlama önerileri de dahil tüm kalemlerin işleyişine dair yapılacaklar ve aktarılacaklar teşvik danışmanlığı kapsamındadır.

Sağlık Turizmi Kuruluşlarının Alabileceği Teşvikler

Hazine desteği için başvuracak kurumların ve aracı kuruluşların seçenekleri son derece geniştir. Desteklerin TL bazında limitleri ve yüzdelik oranları konuya göre değişkenlik göstermektedir. Teşvikten kaç sene boyunca hangi şartlar sağlanırsa yararlanılabileceği de yönetmelikçe belirlenmiştir.

 • Sağlık turizmi dikeyinde destek alınabilecek faaliyet alanları şunlardır:
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama,
 • Acenta Komisyon,
 • İstihdam,
 • Hasta Yol Yardımı,
 • Tescil ve Koruma,
 • Ürün Yerleştirme,
 • Yurt İçi Etkinlik Katılım,
 • Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim,
 • Pazara Giriş Belgeleri,
 • Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası,
 • Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi,
 • Birim Desteği.
 • Yurt Dışı Etkinlik Katılım Teşviki.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Dahilinde Yapılanlar

Danışmanlık hizmeti, teşvik başvurusundan ödemenin alınmasına değin tüm süreçlerde kurum ya da aracı kuruluşu bilgilendirmekte, yapılması gerekenleri planlamakta ve süreci yönetmektedir. Sağlık teşviki danışmanlığı ile kolaylaştıracağınız adımlardan öne çıkanlar şunlardır:

 • Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesinin alınması,
 • Başvurunun yönetmelik şartlarını karşılayacak şekilde yapılması,
 • İhracat birliği kaydının ve destek yönetim sistemi kaydının oluşturulması,
 • Şartları sağlamak adına atılması gereken stratejik adımların tamamlanması,
 • Yabancı dil sertifikası alım sürecinin planlanması,
 • Belgelerin toplanması,
 • Güncellemelere yönelik bilgi akışının düzenli olarak sağlanması.

Mevzuata tabii her bir teşvik biriminin içeriği değişmektedir. Örneğin tanıtım teşvikinden faydalanmak için sosyal medya, internet sitesi, geleneksel medya araçları, katalog ve sempozyum gibi gider kalemlerinde faaliyet göstermiş olmak gerekir. Bu teşvik kaleminden 5 yıl süre ile yararlanılır.

Sağlık turizmi işletmenizi büyütmek adına attığınız adımların desteklenmesi önemli bir ayrıcalık, fakat mevzuata hakim olmak ve yönetmelik şartlarını sağlamak ile uğraşmak meşakkatli olmaktadır. Bu noktada Medcure Danışmanlık olarak biz devreye giriyoruz. İşinizi şansa bırakmamak, geri ödemesiz yardımlara sahip olmak için ekstra iş yükü omuzlamamak ve uzman desteği ile teşviklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Sağlık turizmi yapmak isteyen kurumların, ülkemize bu amaçla gelen sağlık turistlerine hizmet verebilmesi için belirli kriterleri karşılayıp almaları gereken belgenin adıdır. Devlet desteklerinden yararlanabilmek adına bu belgenin temin edilmesi şarttır.

Öncelenen kritlerler yerine getirilip, ilgili ödeme yapıldıktan sonra, mevzuatta belirlenen süreler içerisinde destek başvuruları yapılabilir.

A grubu seyahat acentesi belgesine sahip olan acenteler, uluslararası yetki belgesi aldıktan sonra tüm teşviklerden faydalanabilirler.

Sağlık turizmi yetki belgesi kapsamında istihdam edilecek personellerin yabancı dil bildiklerine dair belgeler istenmektedir. Bu kişilerin aşağıdaki sınavlardan en az birinden başarılı olması gereklidir.

 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında 100 üzerinden en az 65 puan almak.
 • Uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL, CAE, CPE veya PTE gibi seviye belirleme sınavlarında YDSTS’de 65 puana denk puan almak.
 • TÖMER’den B2 seviyesinde belge almak. (Sadece Ankara Üniversitesi’nden temin edilen belge kabul edilmektedir.)
call-icon

Telefon

0549 135 25 00

map-icon

Adres

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7/B Blok No:7 İç Kapı 51 Sarıyer/ İstanbul